Skip to content

OM TIVOLI BALLETSKOLE

Vi er en alsidig balletskole, der både rummer elever som ønsker at danse på hobbyplan, eller stræber efter at tage dansen til professionelle højder. Et af vores store fokusområder er talentudvikling, hvor vi gennem årene har skabt grobund for, at de børn og unge, der ønsker at fordybe sig i ballettens svære tekniske univers, har mulighed for at træne på et mere intensivt forløb op til 6 gange om ugen.

På Tivoli Balletskole er det ikke elevens alder, der sættes i fokus. Størstedelen af holdene er inddelt i niveauerne 1-5, hvilket giver mulighed for, at man som elev kan starte på et hold på et hvilket som helst tidspunkt, alt efter hvilket ballettekniske niveau man besidder. Dette gør, at undervisningen bliver tilrettelagt ud fra elevens behov, og vi dermed kan levere den bedst mulige undervisning.

Underviserne udvikler i fælleskab løbende lærerplaner, som sikrer, at der er en fælles rettesnor for, hvad man skal kunne på de forskellige niveauer, således eleven opnår de opstillede mål.

Back To Top
error: Content is protected !!