Skip to content

Tivoli Balletskole værner om sit arbejds- og læringsmiljø, der bygger på et favnende og trygt værdisæt, hvor der er plads til at fejle og til at sejre. TBS er ikke kun et sted, hvor man lærer at danse, det er også et sted, hvor eleverne kan udvikle vigtige livskompetencer, som de bærer med sig udenfor balletstudiet. For at sikre en god og positiv oplevelse for alle er det væsentligt, at elever, forældre, familiemedlemmer og ansatte ved balletskolen forstår og overholder vores regelsæt.

En elev skal:
▪ Til enhver tid være respektfuld overfor lærere, ansatte, forældre og andre elever
▪ Være mødt og klar rettidig til undervisning
▪ Udvise samarbejdsvilje i undervisningen og ikke forstyrre andre
▪ Være regelmæssigt til undervisning medmindre at sygdom, skader eller andre abrupt opståede situationer forhindrer dette
▪ Prioritere undervisningen, prøver til forestillinger og forestillinger, som eleven har samtykket i at deltage i
▪ Til enhver tid være en rollemodel for yngre elever
▪ Respektere andre elever uafhængigt af deres evner, og bidrage til et positivt læringsmiljø for alle

En elev skal være opmærksom på at:
▪ Grov tale mod lærere, ansatte og andre elever ikke tolereres
▪ Mobning af enhver slags tolereres ikke (deriblandt mobning på sociale medier)
▪ Hærværk eller skade forvoldt med vilje mod TBS ejendom eller i Tivoli tolereres ikke
▪ Det er ikke tilladt at tage billeder til privat brug fra balletskolens område med andre elever, forældre/familiemedlemmer eller ansatte uden deres udtrykte tilladelse
▪ Det er ikke tilladt at offentliggøre private billeder taget på TBS eller ved TBS arrangementer uden TBS tilladelse
▪ Det ikke er tilladt at bruge mobiltelefon i omklædningsrummene. De skal låses væk eller lægges ned i tasken. Opkald el. anden kommunikation med mobiltelefonen skal foretages udenfor omklædningsrummene.
▪ Mobiltelefoner skal være slukkede eller på lydløs i undervisningstiden
▪ Tyggegummi i balletstudierne ikke accepteres
▪ Følge TBS retningslinjer

Forældre, værger og familiemedlemmer skal:
▪ Til enhver tid vise ordentlig opførsel blandt elever, deriblandt respekt for hinanden, undervisere og folk fra andre skoler
▪ Respektere og følge undervisernes og balletskolens kunstneriske leders anvisninger
▪ Ikke opholde sig i balletskolens omklædningsrum. Der er kun adgang for elever og ansatte ved skolen.
▪ Være en rollemodel, når man befinder sig i Tivoli
▪ Holde sig opdateret ved at læse mails og nyhedsbreve fra TBS
▪ Undlade at kontakte undervisere og ansatte ad private kanaler og eller personlige sociale medier. Brug udelukkende balletskolens e-mail balletskolen@tivoli.dk
▪ Have forståelse for, at der kan forekomme forsinkelse i svartiden grundet undervisning og andre arbejdsopgaver
▪ Være opmærksom på at det ikke er tilladt at tage billeder til privat brug fra balletskolens område med andre elever, forældre/familiemedlemmer eller ansatte uden deres udtrykte tilladelse
▪ Være opmærksom på at det ikke er tilladt at offentliggøre private billeder taget på TBS eller ved TBS arrangementer uden TBS tilladelse
▪ Følge TBS retningslinjer og anvisninger

Undervisere og ansatte skal:
▪ Sørge for at møde forberedt til hver undervisningstime
▪ Sikre at eleverne tager del i et positivt læringsmiljø, hvor tilegnelsen af nye færdigheder og glæde prioriteres
▪ Have forståelse for elevernes forskellige grader af modenhed og evner, når undervisningen planlægges
▪ Respektere evner, udviklingsstadier og målsætninger for de enkelte elever og opmuntre dem med positivt og understøttende feedback ▪ Prioritere at holde sig opdateret om ny viden i undervisning og læringstilegnelse indenfor dans
▪ Opfordre elever til at nå deres mål i dans, samtidig med at eleven mødes med ærlighed omkring evner og potentiale
▪ Til enhver tid støtte elever og afholde sig fra enhver form for krænkelse, inklusiv diskriminering
▪ Sikre at enhver fysisk kontakt er professionel og passende
▪ Respektere en elevs ret til privatliv, og holde viden om eleven for sig selv, som eleven eller forældrene/værgerne ønsker forbliver fortrolig
▪ Til enhver tid vise og lære ordentlig opførsel blandt elever, deriblandt at udvise respekt for hinanden, undervisere og folk fra andre balletskoler
▪ Følge TBS retningslinjer

Disciplinære konsekvenser
Alle ansatte, elever, forældre og familiemedlemmer repræsenterer TBS, når de befinder sig i Tivoli eller tager del i arrangementer styret af TBS.

En overtrædelse af retningslinjerne af en elev eller forældre/værge/familiemedlem medfører to skriftlige advarsler og derefter udmeldelse fra skolen. Ved særligt grove overtrædelser forbeholder skolen sig ret til straks udmeldelse.

En overtrædelse af retningslinjerne af en ansat/underviser ved Tivoli Balletskole har ansættelsesmæssige konsekvenser. Afhængig af sagens karakter kan det være advarsel, opsigelse eller bortvisning.

Ved oplevelsen af krænkende adfærd skal man gøre følgende én af følgende:
– tage kontakt til Tivoli Balletskoles leder: balletskolen@tivoli.dk
– tage kontakt til en anden voksen fra Tivoli Balletskole
– tage kontakt Tivoli HR: hrsupport@tivoli.dk eller telefon 3375 0333, som derefter finder den rette medarbejder i HR, der tager sagen videre.

Alle henvendelser behandles med stor alvor. Undersøgelsen sker med diskretion for at beskytte de involveredes værdighed og privatliv. Der videregives ikke oplysninger om den pågældende sag til parter, der ikke er involverede i sagen. Alle får en saglig behandling og sagen behandles uden unødigt ophold. Falske anklager tolereres ikke og kan få konsekvenser for tilknytningen til balletskolen eller ansættelsesforholdet.

Back To Top
error: Content is protected !!