skip to Main Content

OM TIVOLI BALLETSKOLE

Vi er en alsidig balletskole, der både rummer elever som ønsker at danse på hobbyplan, eller stræber efter at tage dansen til professionelle højder. Et af vores store fokusområder er talentudvikling, hvor vi gennem årene har skabt grobund for, at de børn og unge, der ønsker at fordybe sig i ballettens svære tekniske univers, har mulighed for at træne på et mere intensivt forløb op til 6 gange om ugen.

På Tivoli Balletskole er det ikke elevens alder, der sættes i fokus. Størstedelen af holdene er inddelt i niveauerne 1-5, hvilket giver mulighed for, at man som elev kan starte på et hold på et hvilket som helst tidspunkt, alt efter hvilket ballettekniske niveau man besidder. Dette gør, at undervisningen bliver tilrettelagt ud fra elevens behov, og vi dermed kan levere den bedst mulige undervisning.

Underviserne udvikler i fælleskab løbende lærerplaner, som sikrer, at der er en fælles rettesnor for, hvad man skal kunne på de forskellige niveauer, således eleven opnår de opstillede mål.

OM TIVOLI BALLETSKOLE

Vi er en alsidig balletskole, der både rummer elever som ønsker at danse på hobbyplan, eller stræber efter at tage dansen til professionelle højder. Et af vores store fokusområder er talentudvikling, hvor vi gennem årene har skabt grobund for, at de børn og unge, der ønsker at fordybe sig i ballettens svære tekniske univers, har mulighed for at træne på et mere intensivt forløb op til 6 gange om ugen.

På Tivoli Balletskole er det ikke elevens alder, der sættes i fokus. Størstedelen af holdene er inddelt i niveauerne 1-5, hvilket giver mulighed for, at man som elev kan starte på et hold på et hvilket som helst tidspunkt, alt efter hvilket ballettekniske niveau man besidder. Dette gør, at undervisningen bliver tilrettelagt ud fra elevens behov, og vi dermed kan levere den bedst mulige undervisning.

Underviserne udvikler i fælleskab løbende lærerplaner, som sikrer, at der er en fælles rettesnor for, hvad man skal kunne på de forskellige niveauer, således eleven opnår de opstillede mål.

Pre-Ballet 1

PRE-BALLET

FRA 5 ÅR

For vores yngste elever, hvor vi arbejder os ind på ballettens svære basisteknik. Der arbejdes med motorik, musikforståelse, styrke og smidighed, mens vi slipper kreativiteten løs

Niveau 1-5

BALLET

NIVEAU 1-5

Vi tilpasser undervisningen til elevernes behov. I stedet for at fokusere på elevernes alder, inddeler vi holdene i niveauer, ud fra de ballettekniske kompetencer der besiddes.

Tåspids stemningsbillede

TÅSPIDS

FOR 12-20 ÅR

Tåspidsholdene er forbeholdt elever på Tivoli Balletskole, der i forvejen træner minimum to gange om ugen på normale ballethold. 

Drengehold 1

DRENGEHOLD

FOR 11-17 ÅR

For let øvede/øvede drenge, der besidder en god forståelse af den mandlige balletteknik, hvor undervisningen fokuserer på styrke, koordination og drejninger.

Contemporary 4

CONTEMPORARY

FRA 13 år

Contemporary – er holdet for den, der ønsker at videreudvikle sig og udvide sit bevægelsessprog igennem kreativitet, improvisation, teknik og koreografi.

Niveau 1-5

DANCE FOR PD® – Dans for Parkinson

FOR voksne

Dance for PD® – Dans for Parkinson har vist, at dans kan forbedre parkinsonramtes livskvalitet. Undervisningen tager udgangspunkt i elementer fra bl.a. ballet og moderne dans samt uddrag fra Tivoli Balletteaters repertoire.

9. MAJ 2021

AUDITION

PRE-PROFESSIONAL PROGRAMME
Balletuddannelse med HF i samarbejde med HF-Centret Efterslægten

Balletuddannelsen er for dig, der ønsker at udvikle dig som balletdanser i et professionelt miljø, og løbende samle sceneerfaring gennem forskellige former for balletproduktioner, samtidig med at du er i gang med din HF.

Balletuddannelsen er bygget op omkring den klassisk ballets teknik. Contemporary, bournonvilleteknik og repertoire fra Tivoli Balletteater indgår som faste fag i løbet af året, ligesom arbejdet med koreografer og udvikling af egen koreografi. Som supplement til den daglige dansetekniske træning får du personligt tilpasset fysisk træning, læring om skadesforebyggelse og ernæring for dansere samt coaching i performancepsykologi ved sportspsykologisk konsulent.

LÆS MERE

28. FEBRUAR 2021

AUDITION

PRE-PROFESSIONAL PROGRAMME
Balletuddannelse med HF i samarbejde med HF-Centret Efterslægten

Uddannelsen er for dig, der ønsker at udvikle dig som balletdanser i et professionelt miljø, og løbende samle sceneerfaring gennem forskellige former for balletproduktioner, samtidig med at du er i gang med din HF.

Uddannelsen er bygget op omkring Klassisk Ballet. Pantomimetradition, Contemporary og Lyrical Jazz indgår som undervisningsmoduler i løbet af året, ligesom arbejdet med koreografer og udvikling af egen koreografi. Som supplement til den daglige dansetekniske træning får du personligt tilpasset fysisk træning, læring om skadesforebyggelse og ernæring for dansere samt coaching i performancepsykologi ved sportspsykologisk konsulent.

LÆS MERE

SommerCamp uge 26

Tivoli Balletskole gentager succesen med en uges Sommercamp, hvor vi inviterer børn i alderen 8-10…

Læs mere
World Ballet Day

Summer Ballet Intensive age 12-20

Postponed to 2022

Læs mere

SommerCamp uge 26

Tivoli Balletskole gentager succesen med en uges Sommercamp, hvor vi inviterer børn i alderen 8-10…

Læs mere
World Ballet Day
Back To Top